Founder of MWF and EMF Allerd Stikker launches latest book

Blogs > Founder of MWF and EMF Allerd Stikker launches latest book
Share |

On Saturday 14th Allerd Stikker launched his latest book 'And Man plays with Time'. Soon this book will be published in English as well. It is a great book describing the evolution of mankind not only from a scientific view but from a spiritual view as well. Allerd argues mankind will have to make tough decisions and undertake challenging action to survive. Please read more on www.wereldbibliotheek.nl

De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt. Hij geeft een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende breukmomenten in dit proces. Hij laat zien hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.


Blog archive
Sanitation 2.0 re-using pee and poo
Rising to the challenge of water scarcity
Working on water together
Opening up the oceans with desalination
When water hits your bottom line

Blog

Investment Funds for Water and Sanitation: Y/N?

Social impact investing is on the rim to become main streamed, this will take another 3-5 years, but the trend is clear: more and more high net worth individuals prefer to invest instead of donate, taking a more business wise approach. Investing in Micro Finance Institutions (MFI) is a clear example impact investing pays off, from a financial point of view. However the social and environmental impact of commercial operating MFIs' is not a given fact of their business. Most of these institutes realize they have to improve, so why don't MFIs' invest in water and sanitation?

More »